З В І Т

керівника дошкільного навчального закладу №12

м. Кам'янець-Подільського

Шидловської Ірини Валентинівни

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2016-2017 навчальний рік.

 

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Шидловська Ірина Валентинівна, в.о.завідувача дошкільного навчального закладу № 12 «Веселка», звітую про основні напрямки діяльності закладу за 2016-2017 навчальний рік .

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти забезпечувалася освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена Міністерством освіти і науки України та схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах. В роботі керувалися Програмою виховання і навчання дітей «Українське дошкілля».

Завдяки творчому, неформальному підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

На 31 травня 2017 року в дошкільному навчальному закладі №12 “Веселка” нараховувалося – 157 дітей, із них дітей раннього віку -32 дошкільного віку - 125.

В ДНЗ функціонувало 6 груп.

 

Кількість дітей та груп у дошкільному закладі

Групи для дітей раннього віку

Групи для дітей дошкільного віку

Усього по навчальному закладу

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

Назва групи

Кількість дітей

Вік дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ 1

32

До 3-х років

№ 2

28

Від 3-х до 6-ти років

№ 1

32

Від 2-х до 6-ти років

 

 

№ 3

27

№ 2

28

 

 

№ 4

27

№ 3

27

 

 

№ 5

22

№ 4

27

 

 

6

21

№ 5

22

 

 

 

 

№ 6

21

Середня наповнюваність груп для дітей раннього віку:

Середня наповнюваність груп для дітей дошкільного віку:

Середня наповнюваність груп:

32

25

26

 

Укомплектованість груп була проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

Впродовж 2016-2017 н.р. в ДНЗ функціонували 6 україномовних груп (100%).

 

Дошкільний навчальний заклад №12 «Веселка» укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Усі педагоги мають педагогічну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес в ДНЗ №12 «Веселка» забезпечують 15 педагогічних працівника. 13 педагогів мають повну вищу освіту, 2 педагоги мають повну вищу спеціальну освіту (Рубан В.В., Левицька І.А.). Серед педагогів закладу І категорію мають 2 педагоги (Рубан В.В., Ординець Н.О.),

ІІ категорію - 8 педагогів, кваліфікаційну категорію спеціаліст — 3, в 2017 році пройшла курсову перепідготовку вихователь: Хабаз П.М., пройшли атестацію два педагога: Кагітіна П.М. , Малайдах Л.А..

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, забезпечується наступність в роботі.

Організація харчування в дошкільному закладі здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (стаття 35), «Про охорону дитинства» (стаття 5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 та Змінами до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165.

В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

 

Стан роботи щодо організації харчування в ДНЗ обговорено на педагогічній раді , заслуховувалися на виробничих нарадах, на нараді при завідувачі та відображено у наказах по закладу. Постачання продуктів харчування в цілому здійснювалося задовільно.

Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку (2 кухаря) мають спеціальну освіту, кваліфікаційна категорія кухар ІІІ, та ІV розрядів..

Періодично проводиться атестація робочих місць.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

· Конституція України;

· Конвенція ООН про права дитини;

· Закон України «Про охорону дитинства»;

 

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій. У 2016-2017 н. р. в ДНЗ виховується:

  • 11 дітей з багатодітних сімей;

  • 7 дітей батьки, яких брали участь у АТО;

  • 2 дітей батьки, яких безпосередньо перебувають в зоні АТО

  • 1 дитина-сирота ;

 

Усі ці діти проживають у нормальних побутових умовах.

 

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі базувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Основна методична проблема 2016-2017 н.р. «Формування життєвої компетентності дошкільника». Методична робота в ДНЗ була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу:

1. Удосконалення здоров'я зберігаючого комфортного розвивального середовища для дітей дошкільного віку, шляхом тісної співпраці та взаємодії з батьками.

2. Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

3. Надання фахової психолого-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами.

В роботі з педколективом впроваджувалися масові форми роботи: педради, педагогічні читання, семінари, методоб'єднання; групові: семінари - практикуми, майстер-класи, творчі групи та індивідуальні форми роботи. При проведенні масових форм роботи використовувалися традиційні і інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад. Педагогічні ради актуальні, періодичні. Рішення педагогічних рад виконуються.

Контроль за освітнім процесом був спрямований на систематичне вивчення стану роботи педагогічних працівників, виконання програми виховання і навчання дітей дошкільного віку і надання вчасної допомоги педагогам.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

В дошкільному закладі створені умови, які сприяють пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Вихователі дошкільного закладу стимулюють інтерес дітей до предметів та явищ, розвивають їхню допитливість. Вихователями розроблені проекти навчально-виховної роботи, проведені моніторингові дослідження.

Свої  відносини з дітьми  вихователі будували на основі педагогіки  співробітництва та гуманізму, використовуючи  особистісно-орієнтований підхід до виховання та навчання дітей.

Значна  увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості,  використанню  нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Систематично проводилася робота з профілактики дорожньо-транспортного травматизму, вихователі поступово ускладнювали програмові вимоги, враховуючи здібності та вік дітей. Значне місце відводили практичним формам навчання: спостереженню, екскурсіям, цільовим прогулянкам. Проводили тематичні заняття в групах, закріплюючи знання отримані в різних видах діяльності.

На базі нашого садка проходив загальноміський семінар на тему: “Розвиток життєвої компетентності дошкільника, як умови зростання гармонійної соціально- активної особистості”, вихователі садка проводили нетрадиційні форми роботи з дітьми та батькам на свіжому повітрі.

Протягом 2016-2017 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було. В закладі регулярно проводяться заходи щоб попередити випадки травмувань. З батьками були проведені бесіди з метою розширення знань про ігри дітей на вулиці та вдома, дотримання правил безпечної поведінки в іграх з іншими дітьми та тваринами.

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної, соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є важливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Випускники ДНЗ зазвичай вступають до ЗОШ №12, за бажанням - у інші школи м. Камянець-Подільський та достатньо добре адаптуються в нових умовах. Педагогічний колектив підтримує зв'язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники. Результати обстеження випускників нашого дитячого садка психологом Сімчук Н.С.. свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності та комунікативних навичок.

 

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідувача ДНЗ та вивчається, аналізується спільно с практичним психологом, вихователями старших груп.

На належному рівні вирішувались питання щодо наступності роботи ДНЗ і початкової школи. Проводились зустрічі вихователів та вчителів початкових класів за «круглим столом». Організували взаємовідвідування занять та уроків. Запрошували дітей початкових класів ЗОШ №12 на свята, розваги, вистави.

Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання у школі, педагогам – разом вирішити складні питання наступності дитячого садка та початкової школи.

 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· батьківські збори;

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах, спортивних розвагах;

· батьківські суботники;

· Дні відкритих дверей;

· надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Завдяки благодійній діяльності фонду “Веселка” пофарбували обладнання на спортивному та дитячих майданчиках, було висаджено дерева та кущі, дошкільний заклад отримав новий сучасний музичний підсилювач , пилосос, придбано два дитячі столи-трансформери.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне. За рахунок батьків в групах зробили частковий ремонт; ремонт стелі в музичній залі; придбали та встановили в середній групі водонагрівач, змішувачі; замінили склопакети в музичній залі; встановлено систему водовідводу та сифонів в І молодшій групі та кабінеті завгоспа. Зроблено капітальний ремонт зі шпаклівкою стін в І молодшій групі, встановлено склопакети в середній групі.

Відремонтували ігрове обладнання на ігрових майданчиках, пофарбували павільйон, зроблено перезарядку вогнегасників, розбили нові квітники, городи.

Дякуючи міському голові та народному депутатові протягом 2016-2017 навчального року заклад отримав у користування холодильник, електроплиту, м'ясорубку, принтер, за період ремонтних робіт реалізується програма вимощення, благо устрою території садка.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

 

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду було зареєстровано звернення що до вихователя Ординець Н.О., конфлікт було вичерпано, Ординець Н.О. винесено догану. На особистому прийомі у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, створено власний сайт. Інформація розрахована на батьків: новини, об’яви, консультації, рекомендації, фото, виставки, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

З метою підготовки ДНЗ до літнього оздоровлення дітей проведена робота:

- видано наказ;

- проведено інструктажі;

- підготовлені аптечки;

-відремонтовано, пофарбовано та виготовлено нове обладнання на дитячих ігрових майданчиках за рахунок батьків.

 

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2016-2017 роках не було.